THREE IN ONE CONCEPTS

staat voor: integratie van Lichaam, Geest en Levenskracht. Het is een combinatie van Toegepaste Kinesiologie (nauwkeurige spiertesten, dit is feedback van het lichaam), genetische gedragsleer (fysieke structuren en hun functie), communicatietechnieken, energiecorrecties en stressverminderingstechnieken. Het unieke van de methode is de Gedragsbarometer die Three In One heeft ontwikkeld, dit is een landkaart van gedragspatronen. De Gedragsbarometer en de genetische gedragsleer maken dat de methode zich van andere onderscheidt; samen vormen ze de spil waar het Three In One werk om draait.
De algemene doelstelling is het beter functioneren door het creëren van keuzevrijheid en een positiever zelfbeeld. Met deze methode kan worden bereikt:
= Verbeteren van het leervermogen, zowel op school als in de thuissituatie;
= Ontdekken van de eigen mogelijkheden: persoonlijke ontwikkeling;
= Verhelderen van communicatie en concentratie;
= Verminderen van stress bij emotionele gebeurtenissen;
= Bevorderen van gezondheid.

Bron: Three In One Concepts Nederland