TRANSFIGURATIE

is de verandering van verschijning - vooral het gelaat - wat doorgaans zijn extreemste vormen aanneemt bij het medium dat zijn lichaam ter beschikking stelt aan de geest van een overledene.

Bron: http://home.worldonline.nl/~caros