UPANISHADS

De Upanishads vormen het wijsgerige, mystieke deel van de heilige geschriften van de Hindoes, de veda's genaamd. Ze liggen niet alleen ten grondslag aan de hindoeïstische godsdienst en het later ontstane boeddhisme, ze zijn ook een belangrijke inspiratiebron geweest voor grote westerse denkers als Schopenhauer, Whitman, Thoreau en Emerson.