VIERLEDIG MENSBEELD

De antroposofie beschouwt de mens als opgebouwd uit vier dimensies. De eerste dimensie is het fysieke lichaam. Dit is opgebouwd uit materie en voldoet aan de wetten van fysica en chemie. De tweede dimensie wordt het etherlichaam genoemd. Het etherlichaam doordringt het fysieke lichaam en geeft vorm en leven aan de materie. Gevoelens, wil en een zekere mate van bewustzijn worden aan het biologische organisme toegevoegd door de derde dimensie, het astrale lichaam. Het astrale lichaam doordringt en verandert het ether- en het fysieke lichaam. Het bewerkstelligt de vorming van zintuigorganen en van het spierstelsel. In de vierde dimensie vinden we de uitingen van het zelfbewustzijn, het wezen van de mens. Het maakt dat de mens begrip kan krijgen voor de wetmatigheden achter de dingen, dat hij over zichzelf kan denken, zich kan veranderen en plannen kan maken.