VLINDER-THERAPIE

Ontleent de naam aan het lijnenpatroon waarover wordt gewerkt. Dat kan met enige fantasie worden opgevat als een vlinder, liggend op zowel de voorzijde (= yin-kant van het lichaam) als op de rugzijde (= yang-kant). De centrale lijnen daarin zijn chakra-lijnen en tevens stuurmeridianen. Het vlinderpatroon is -psycho-somatisch van betekenis en kan worden behandeld met onder meer moxa, wit licht, groen licht (= kleurentherapie) of massage, waarbij er telkens eigen ASR-analyse-uitkomsten passen bij de afzonderlijke technieken.
Vlinder-massage kan 'Freudiaans' van aard zijn (= inhaken op wat er in de diepte zit), dan wel 'Jungiaans' van aard (= inhaken op jij-in-je-lijf), afhankelijk van de manier waarop de massage wordt toegepast.

Bron: Stichting ASR-therapie