VOICE DIALOGUE

is een methode voor zelfkennis en communicatie waarbij met behulp van een facilitator (*) in contact wordt getreden met onze innerlijke stemmen. Deze behoren toe aan onze deelpersoonlijkheden, die ieder hun eigen manier van denken, voelen en handelen hebben, kortom hun eigen energie. Doel van de methode is zichzelf in alle dimensies te leren kennen. Dit verandert onze keuze- en relatiemogelijkheden en ook de plaats die wij in de wereld innemen.

(*) Facilitator

Het is ook mogelijk te spreken over de 'begeleider'. Het van oorsprong Engelse woord 'facilitator' geeft echter beter aan dan 'begeleider' of 'therapeut' dat het gaat om het faciliteren, voorwaarden scheppen, mogelijk maken van een proces, zonder dat men noodzakelijkerwijs leiding geeft aan dit proces of meer inzicht heeft dan de cliënt. De 'democratische' term facilitator wordt daarom meer en meer gebruikt.

Bron: Robert Stamboliev (Instituut voor Transformatie Psychologie)