WICHELROEDE

Met de wichelrowede (eenvoudig een gevorkte tak die men met beide handen aan de vork vasthoudt) kan men aardstralen, onderaardse waterstromen, mineralen en andere opsporen. De wichelroede is de voorloper van de pendel en werkt volgens dezelfde principes, maar is - vanwege het formaat - alleen geschikt voor grootschalig gebruik. Vooral bij opgravingen speelde de wichelroede vroeger een belangrijke rol. Ook bij het opsporen van bronnen en het slaan van waterputten heeft de wichelroede dikwijls goede diensten verleend. Volgens priester en natuurkundige P. de Vallemont (1649-1721) was de wichelroede 'een natuurlijke compensatie voor het bij de mens verloren gegane instinct om water - als levensvoorwaarde nummer 1 - te moeten kunnen opsporen'.

Bron: http://home.worldonline.nl/~caros