YIN EN YANG

Alle aspecten van het universum worden bepaald door de voortdurende wisselwerking tussen twee oerprincipes. Zo ook de mens. Deze Chinese filosofie gaat uit van het bestaan van twee tegengestelde en onafscheidelijke principes, die Yin en Yang worden genoemd. Yin is het vrouwelijke, het negatieve, het ontvangende, het chronische, het gevolg. Yang is het mannelijke, het positieve, het scheppende, het accute, de oorzaak.

GEZONDHEID
Wanneer yin en yang in evenwicht zijn, is de mens gezond; verstoring van dit evenwicht betekent ziekte. Al het bestaande is gebaseerd op dit oerprince. Ook in het lichaam kan men elk orgaan en diens functie verdelen op basis van yin-dominantie of yang-dominantie. Hart, longen, lever, milt, nieren zijn yin-organen. Dunne en dikke darm, galblaas, maag en blaas zijn yang-organen.

VOEDING
De twee principes vindt men ook terug in de voeding. Men kan aan de hand van factoren als smaak, samenstelling, herkomst en werking vaststellen of een voedingsmiddel yin of yang is. Bijvoorbeeld zoet en zuur zijn yin, zout en bitter zijn yang, vruchten zijn heel sterk yin, groenten zijn minder sterk yin, granen zijn overwegend yang. Uiteindelijk moet men trachten een uitgebalanceerde voeding te verkrijgen, waarin yin en yang in evenwicht zijn.