ZOROASTER

De profeet Zarathustra (Zoroaster in het Grieks) is volgens de traditie de stichter van Perzië (nu Iran). Ofschoon Zoroaster onbetwistbaar een van de grootste originele denkers van de oudheid was, moet niet worden verondersteld dat hij zijn hele theologie ontwikkelde zonder contact met andere religieuze stromingen. Zoroaster's bijdrage was een nieuwe interpretatie van de oude geloofsovertuigingen. De volmaaktheid van de mens is het grote werk. Op het ogenblik dat de mens in zichzelf de bron van het licht vasthoudt, verdwijnt de illusie van Ahriman (de duisternis). Wijsheid is het mysterieuze vuur binnenin, gesymboliseerd door de vlam op het altaar van Zoroaster. Zoals vuur het hout verteert, zal de vlam van de waarheid de lagere elementen verteren, die door Ahriman zijn geschapen.