YOGA

Het woord 'yoga' stamt af van het Sanskrietwoord 'yuj' en is verwant aan het Engelse woord 'yoke', dat juk betekent. In de praktijk laat yoga zich in verschillende bewoordingen omschrijven als datgene dat verbindt of verenigt (gelijk een juk), namelijk het individu met het universum, de mens met zijn hogere of ware natuur, de lagere met de hogere energieën in de mens, de mens met het goddelijke, enz., of als de toestand of geestesgesteldheid van eenwording, vereniging of eenzijn.
Er bestaan verschillende vormen van yoga:

BHAKTI YOGA
de yoga van de wijding. Men kan van de grote heiligen en godsdienstleraren zeggen dat ze bhakti yoga beoefenen, alsmede van degenen die een leven als religieus mysticus leiden.

DRU YOGA
Kenmerkend zijn de Energy Block Releases; series vloeiende bewegingen die blokkades opheffen en een gewenste energiestroom op gang brengen en andere specifieke sequenties, elk met een eigen focus.
Zie verder: Dru Yoga

HATHA YOGA
de lichamelijke yoga. Deze vorm is in het Westen het meest bekend. Zie verder: Hatha yoga

IYENGAR YOGA
is een intensieve vorm van Hatha Yoga, ontwikkeld door B.K.S.Iyengar, op dit moment de bekendste levende yogi. In aktieve strekkingen van alle lichaamsdelen worden de gewrichten geopend. Het doel is lichtheid, soepelheid en vrijheid van beweging, maar ook kracht, energie en begrip in de gewrichten, contact en bewustzijn van lichaam en geest. Overstrekte lichaamsdelen worden compact en rustig, de stijve en ondoordringbare delen worden geactiveerd en komen tot leven. De aandacht richt zich voortdurend naar alle delen waar, dat wat er moet gebeuren, ook daadwerkelijk plaatsvindt. In dit alerte waarnemen komt een eenwordingsproces van lichaam en geest op gang.

JNANA YOGA
de yoga van intellectuele kennis, leidend tot wijsheid en begrip van de oneindige waarheid.

KARMA YOGA
de yoga van het daadwerkelijke. Het betekent werken zonder denken aan beloningen voor jezelf, maar zonder angsten en verlangens je werk doen voor het welzijn van de mensheid. Moeder Teresa in India was een goed voorbeeld van het beoefenen van karma yoga.

KASMIR YOGA
is een vorm van Hatha Yoga die het 'tastgevoel' centraal stelt met als doel contact te leggen met de eigen energie.

KUNDALINI YOGA
Deze yoga-stijl werd in 1969 door Yogi Bhajan naar het Westen gebracht. Hierbij is het de bedoeling een in het onderste deel van de wervelkolom zetelende kracht vrij te maken. De 'kundalini' wordt in yogageschriften aangeduid als een slangvormige energie die zich door de wervelkolom omhoog kan ontvouwen tot de culminatie in een mystieke geestelijke beleving. Dit kan tamelijk gevaarlijk zijn en mag slechts onder begeleiding worden gedaan.

LAYA YOGA
een subtiele vorm van yoga die zich bezighoudt met de esoterische energiestromen in de verschillende gebieden van het stoffelijk lichaam die elk een andere afspiegeling van het universum zijn. Iedere stroom beheerst een andere lichaamsfunctie en heeft zijn eigen elementen, stremmingen en beelden. Het scheppen van evenwicht tussen al deze energiestromen is weer een andere manier om geestelijke eenheid en harmonie te verkrijgen.

MANTRA YOGA
Een manier om eenheid te verkrijgen door middel van geluiden. De vibraties van verschillende geluiden hebben alle hun eigen evenwichtbrengende functie, waardoor ze invloed op ons uitoefenen. Het systematisch opdreunen van een mantra kan leiden tot een geweldig resultaat voor ons eigen energiesysteem.

OKIDO YOGA
is een vorm van yoga met zowel dynamische als rustige kanten. De yoga-methode werd ontwikkeld door de Japanse meester Nasahiro Oki (1921-1985). Hij combineerde op grond van zijn eigen ervaringen Indiase yoga, Oosterse geneeswijzen en vechtkunst. De diepste functie van Okido Yoga is om het contact met de innerlijke levenskracht te herstellen. Juiste ademhaling, beweging, voeding en mentale instelling zijn middelen om dat doel te bereiken.

RAJA YOGA
de yoga van de geest. Hierbij onderwerpt men aan zich negatieve dingen als twijfel, boosheid, en angst, die harmonie in de weg staan. Raja yoga is nauw verwant aan hatha yoga, want beide werken aan directe lichamelijke en geestelijke reacties.

SAHAJA YOGA
zijn meditatie-oefeningen ontwikkeld door Mataj, waarbij veel gewerkt wordt met kundalini-energie.

SIDDHA YOGA
is een vorm van yoga en meditatie die door Swami Muktananda naar het Westen is gebracht.

TANTRA YOGA
is gebaseerd op het principe van het overbrengen van het lichamelijke op het verhevene. Het lichaam wordt door allerlei rituelen geleid, waarvan sommige tamelijk extreem en zelfs orgastisch kunnen zijn, om de daarin huizende geest vrij te maken.