Grisham, John

DE MOORDENDE GREEP VAN JOHN GRISHAM


John Grisham: 'Advocaat van de duivel'

Wie pas bij de -onlangs verschenen- achtste druk een bespreking aan het betreffende boek wijdt, is op z'n minst een verklaring schuldig. Die verklaring is betrekkelijk eenvoudig. Soms komt de lezer een auteur op het spoor bij de verschijning van een nieuw boek, waarop om de een of andere reden zijn aandacht werd gevestigd. Het boek beviel hem en hij begon zich af te vragen of de schrijver wellicht meer boeken had gepubliceerd.

Dat was het geval met John Grisham, bij de verschijning van zijn nieuwste 'legal-thriller' 'De Cliënt' enkele maanden geleden. Zijn eerste 'The Firm' verscheen in 1991 onder de Nederlandse titel 'Advocaat van de duivel' en maakte hem in een klap wereldberoemd. Er zijn inmiddels 17 miljoen exemplaren van verkocht en vanaf 14 oktober zal de verfilming met Tom Cruise in de hoofdrol in tientallen Nederlandse bioscopen te zien zijn. In het kader van die film kwam de uitgever met een nieuwe druk, met de filmomslag waarop Tom Cruise prominent aanwezig is.

Na zijn succesvol afgesloten rechtenstudie wordt de jonge jurist Mitchell McDeere door enkele advocatenkantoren een baan aangeboden. Een kantoor in Memphis belooft hem het meest (hoogste salaris, hulp bij de hypotheek voor de aankoop van een huis, overname van de studieschuld, BMW, bonussen) en Mitch hoeft er niet lang over na te denken voor hij samen met zijn vrouw Abby besluit op het aanbod in te gaan. Het kantoor maakt in eerste instantie een goede indruk met veelbelovende vooruitzichten, al moet McDeere er hard voor werken. De leiding vereist een absolute loyaliteit en bemoeit zich eveneens graag, zij het aanvankelijk op subtiele wijze, met het persoonlijke leven van de werknemers. Het verbaast Abby enigszins dat 'het kantoor' een gelukkig huwelijk wil helpen bevorderen, door de nadruk te leggen op het opbouwen van een gezinsleven, bij voorkeur met een niet uit huis werkende vrouw en een paar kinderen.

Al vrij kort na zijn aanstelling stuit Mitch op enkele mysterieuze sterfgevallen in het bedrijf. Als hij enige tijd daarna wordt benaderd door een FBI-agent die zijn hulp inroept om de illegale activiteiten die volgens de FBI op het keurig ogende advocatenkantoor plaats vinden boven tafel te krijgen, komt McDeere in een letterlijk levensgevaarlijke maalstroom van gebeurtenissen terecht. Op het kantoor worden de duimschroeven aangehaald, omdat men lucht heeft gekregen van zijn FBI-contacten. Het blijkt dat het kantoor alle medewerkers voortdurend in de gaten houdt door middel van afluisterapparatuur in alle woonhuizen en auto's die door de juristen worden gebruikt en via een perfect georganiseerde bewakingsdienst.

Mitch is bereid om de wanpraktijken van het kantoor aan de kaak te stellen, maar hij vertrouwt de FBI evenmin als het advocatenkantoor. Met zijn vrouw Abby bedenkt hij een ingenieus plan om het recht zijn loop te geven en tegelijkertijd onder de moordende greep van beide organisaties uit te komen.

Wat de organisaties met Mitchell McDeere doen, bereikt John Grisham met zijn boek: hij houdt de lezer tot het laatste woord in een moordende greep.

Zeg alle afspraken af, stuur je partner een paar dagen weg, maak de deurbel en de telefoon onklaar, hou de gordijnen dicht en koop het boek. Bij voorkeur voor een vrij weekend of enkele vrije dagen. Want eenmaal begonnen is er van ophouden geen sprake meer. En dan kan het geen kwaad om enkele voorzorgsmaatregelen te nemen.

Benieuwd of Tom Cruise het net zo goed doet als Mitchell McDeere.

HARRY FLEURKE


'Advocaat van de duivel'
John Grisham
Uitg. Bruna - Utrecht
achtste druk (met filmomslag)
ISBN 90 229 8140 1
f. 34,90

© St. NoPapers

Terug naar overzicht